Find mere info, ideer til formidling og aktuelle retningslinjer om affaldssortering via links herunder:


emu.dk

(Link til pjece om at formidle miljø og bæredygtighed til førskolebørn)


affald.dk

(Hjemmesiden er et samarbejde mellem en række affaldsselskaber og kommuner og kan frit anvendes til undervisningsbrug. Formålet er at give let adgang til aktuelle og fagligt velfunderede oplysninger om affald, affaldsbehandling og miljø og inspirere lærere, pædagoger og elever til at arbejde med emnerne i undervisningen)


genanvend.mst.dk

(Hjemmesideportal fra Miljøstyrelsen,

 til deling af viden om affald fra husholdninger)Forfatterens hjemmeside: lottesalling.dk

Tegnerens hjemmeside: signegabriel.com