Fælles retningslinjer, 2023:


Alle kommuner skal begynde at sortere på samme måde i hele Danmark, og affaldet skal for fremtiden deles op i 10 forskellige slags.


Men 10 spande fylder meget, så noget af affaldet skal i samme spand eller i containere med opdelte rum. På den måde får vi 2-4 skraldespande derhjemme, i skolen eller i  dagtilbuddet. Det afhænger af, hvordan man vælger at gøre i hver kommune.


De 10 små piktogrammer på denne side vil komme til at stå på skraldespandene, for at vise, hvordan skraldet skal sorteres